Sardines_Red_RGB

INFORMATION IN ENGLISH

VÅR MAT

Schmaltz is influenced by the European as well as the Swedish cuisine, with inspiration from the deli culture in New York, where pickles, pâtés, charcuterie and smoked fish are given a large place on the menu.

Schmaltz är influerad av det europeiska såväl som det svenska köket och med inspiration från  delikulturen i New York, där inläggningar, patéer, charkuterier och rökt fisk får ta stor plats på menyn.

Schmaltz är influerad av det europeiska såväl som det svenska köket och med inspiration från  delikulturen i New York, där inläggningar, patéer, charkuterier och rökt fisk får ta stor plats på menyn.

 

Schmaltz is recommended by:

Star Wine List, guiden till de bästa vinbarerna och vin-restaurangerna i Stockholm.